[LG아트센터] 바로크 듀오의 이상, 앤드류 맨지 & 리처드 이가 듀오(6.14)
http://to.goclassic.co.kr/news/5711
!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> LG아트센터
작성 '08/05/22 17:53
lg***수정 삭제 트랙백 보내기
링크 글 (Trackback) 받는 주소: 로그인 필요
an***:

헨델도 잘하는데 레파토리에 없군요.

08/05/22 23:08
덧글에 댓글 달기    
0/1200byte
한 줄 덧글 달기
 
 1
 


뉴스란에 등록하신 공연정보는 공연에도 링크될 수 있습니다.
번호 글쓴이 제목 날짜 조회추천
4829un*** '08/05/2713042 
4828un*** '08/05/2713040 
4827ea*** '08/05/2713041 
4826wn*** '08/05/2713043 
4825sa*** '08/05/2713042 
4824pe*** '08/05/26130401
4823to*** '08/05/26130411
4822to*** '08/05/2613042 
4821yu*** '08/05/2613045 
4820dl*** '08/05/2613040 
4819tb*** '08/05/2313043 
4818na*** '08/05/2313043 
4817na*** '08/05/2313041 
4816go*** '08/05/2213042 
4815lg*** '08/05/22130451
4814mo*** '08/05/2213044 
4813wn*** '08/05/2213042 
4812kj*** '08/05/2213038 
4811jo*** '08/05/2113044 
4810jy*** '08/05/2113050 
4809  '08/05/2013043 
4808ex*** '08/05/2013042 
4807tn*** '08/05/2013041 
4805sy*** '08/05/2013042 
4804je*** '08/05/2013041 
새 글 쓰기

처음  이전  851  852  853  854  855  856  857  858  859  860  다음  마지막  
총 게시물: 26124 (854/1045)  뒤로  앞으로  목록보기
Copyright © 1999-2020 고클래식 All rights reserved.
For more information, please contact us by E-mail.